Välkommen!

Vad händer i världen på 20-talet?

  • Internet har lett fram till en helt ny tid
  • Den nya tiden präglas idag av kaos
  • Hur kommer det sig, hur hanterar vi det och varför är det viktigt?

Internet gjorde sitt intåg förändrade det en tid som vi levt med sedan den franska revolutionen 1789. Det här är något som vänder upp och ner på hela den moderna världen som vi känner den.

Då en tid radikalt förändras kallas det ett paradigmskifte. Skiften av information har skett tre gånger: talet, skriften, tryckpressen. Nu sker ett fjärde skifte och det sker alltid i denna ordning:

  • Teknologi (Tryckpressen 1450 / Internet ca 1990)
  • Idé (Medier och böcker / Internet = global information och kommunikation: ”Where do you want to go today?” / ”Information is free”)
  • Kaos ( Franska revolutionen / nutid)
  • Ordning (tiden fram till Internet / framtiden).

Som Du ser ovan är kaos på den tröskel som vi står. Det är den tid som Du lever i idag och måste förhålla Dig till. En förståelse av ett förhållande börjar med att förstå vad man förhåller sig till.

Mitt uppdrag är att studera olika ämnen som hjälper oss att förstå den tid vi nu lever i och sedan föra ut det begripligt till de som inte har tid och möjlighet:

Vad leder de här tiderna till?

Hur påverkas människan som stam och flock av digitalismen och det ofrånkomliga digitala övervakningssamhället?

Hur hamnade vi här?

Vad innebär AI och Internet för oss nu och på sikt?

Vilken är den filosofiska aspekten av historien fram till nu?

Vad innebär förlusten av ett hierarkiskt system, ledare, matriarken och patriarken?

Och varför följer kaos på idén om en värld sammanbunden av ett digitalt nätverk?

Om tänkt de här tankarna själv eller nu fylls av nyfikenhet eller ett ”å fan” kan Du…

  • Följa mig här:
  • Gå in och leta Dig vidare till vad du är nyfiken på på första sidan eller…
  • Kom fram och prata med mig (vilket vore det allra roligaste – det är därför jag gjort tröjan som ledde dig till den här unika platsen)

Oavsett vad du väljer är Du välkommen på den här sidan där du befinner Dig: detnyaparadigmet.com.

Sidan har på mindre än ett år letat sig upp på topp 10 i Google-sökningar innehållande ”paradigmet” och har tiotusentals unika besök.

Välkommen att förstå världen på 20-talet!

Niklas Gerholm